Start

Statistik om annonserade upphandlingar i Sverige 2021

Publicerad 24 mars 2022

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Det är en ökning jämfört med 2020. Kommunerna annonserade flest upphandlingar. Tre av tio upphandlingar avsåg anläggningsarbete och närmare hälften av upphandlingarna under året var direktivstyrda. I de flesta upphandlingar tillämpades LOU och det vanligaste är att använda sig av förenklat förfarande.

Statistikartiklar

Antal annonserade upphandlingar

Antalet upphandlingar 2021 ökade jämfört med 2020. Flest upphandlingar annonserades i mars. Nära hälften av upphandlingarna är direktivstyrda, det vill säga att de omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv.

Sju av tio annonserade upphandlingar görs av kommuner

Nära 1 200 upphandlande organisationer annonserade minst 1 upphandling under året. Majoriteten av upphandlingarna annonserades av kommunerna. Den upphandlande organisation som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket.

Tjänster vanligast att upphandla

Nära hälften av alla upphandlingar som annonserades 2021 avsåg tjänster. Tre av tio upphandlingar avsåg anläggningsarbete och 1 av 10 arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster.

Nära hälften av upphandlingarna är direktivstyrda

I huvuddelen av alla upphandlingar under 2021 tillämpades LOU. Nära hälften av upphandlingarna under året var direktivstyrda. Flest upphandlingar genomfördes med förenklat förfarande.

800 annonserade innovationsupphandlingar

År 2021 annonserades 809 innovationsupphandlingar. Drygt 10 procent av dessa innehöll tekniska specifikationer som i första hand baserades på funktions- och prestandakrav.

Infografik som visar att 1 av 3 anbud leder till avtal

Under 2021 inkom i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling och i genomsnitt 1,9 resulterade i avtal. 35 procent av anbuden resulterade därmed i avtal.

Infografik som visar att antalet anbud per upphandling ökar

I genomsnitt inkom 5,4 anbud per upphandling år 2021. Det vanligaste antalet anbud per upphandling var 2. I 20 procent av alla upphandlingar inkom endast 1 anbud.

Infografik som visar att 100 upphandlande organisationer stod för 80 procent av det kontrakterade värdet.

Värdet på de upphandlingarna som resulterat i kontrakt eller ramavtal år 2021 uppgick till 244 miljarder kronor. Drygt 100 upphandlande organisationer står för huvuddelen av värdet.