Start

Vår roll som statistikmyndighet

Vi är statistikmyndighet med ansvar för att utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling. Syftet med statistiken är att skapa ett faktabaserat underlag för att utveckla den offentliga affären, kunna fatta politiska beslut samt driva debatt om en stor och viktig del av den svenska ekonomin.

Vår statistik ger kunskap som bidrar till bättre offentliga affärer till nytta för samhället och näringslivet. Målgruppen är upphandlare, leverantörer, politiker, beslutsfattare, media och andra som vill analysera hur den offentliga upphandlingen fungerar.

Vi publicerar statistik inom flera olika områden. Statistiken på upphandlingsområdet ger kunskap om vem som köper vad från vem, för hur mycket och hur upphandlingsregelverket och olika rättsmedel på området tillämpas.  

Statistiken baseras på uppgifter från olika källor som bearbetas av Upphandlingsmyndigheten.

Har du frågor om statistiken skicka ett mejl till statistik@uhmynd.se