Start

Metod och kvalitet

Upphandlingsmyndigheten dokumenterar statistiken genom att beskriva statistikens kvalitet och metoder för hur den framställs. Dokumentationen publiceras samtidigt som statistiken och är viktig för att statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt.

Kvalitetsdeklarationer

Statistikens kvalitet redovisas i en Kvalitetsdeklaration. Här beskriver vi bland annat statistikens ändamål och tillförlitlighet. Statistiken på upphandlingsområdet ska uppfylla kvalitetskrav om att vara allmänt tillgänglig samt objektiv, relevant, noggrann och jämförbar.

Statistik om annonserade upphandlingar i Sverige

Statistik om annonserade upphandlingar i Europeiska unionen

Statistik om annonserade valfrihetssystem i Sverige

Statistik om överprövade upphandlingar

Databasdokumentation

Databasdokumentationen innehåller beskrivningar av de variabler som redovisas i statistiken. Dokumentet beskriver vilka variabelvärden som finns i den nationella statistikdatabasen, vad de avser och hur de tas fram.

Dokumentation av variabler i statistikdatabasen

Föreskrifter

Upphandlingsmyndigheten är statistikmyndighet på upphandlingsområdet. Som statistikansvarig myndighet har vi rätt att begära in uppgifter för statistikändamål från registrerade annonsdatabaser. Detaljerna om vilka uppgifter som ska lämnas, när och hur, finns i våra föreskrifter.

Upphandlingsmyndighetens författningssamling