Start

Statistikdatabasen

Den nationella databasen för statistik på upphandlingsområdet gör det möjligt att ta fram skräddarsydd statistik om upphandling. Statistiken kan exporteras i olika format och är fri att använda.

Gör ditt val

Statistikområde(Obligatoriskt)

Välj ett statistikområde

Statistikprodukt(Obligatoriskt)

Välj en statistikprodukt

Variabel(Obligatoriskt)

Välj en variabel

Tidsperiod(Obligatoriskt)

Välj tidsperiod

Välj statistikområde, statistikprodukt & variabel