Start

Publiceringskalender

Statistik publiceras flera gånger under året. När statistiken publiceras framgår av planen nedan som innehåller kortfattad information om vilka statistikprodukter som myndigheten avser att publicera samt när och hur de kommer att publiceras.

Mars 2023

Annonserade upphandlingar i Sverige, 2022

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation

Överprövningsärenden i Sverige, 2022

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation

Upphandlande organisationer i Sverige, 2022

Ingår i publiceringen: statistikartiklar

April 2023

Yrkesgruppen inköpare och upphandlare i Sverige, 2021

Ingår i publiceringen: statistikartiklar

Maj 2023

Annonserade valfrihetssystem i Sverige, 2023

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation

September 2023

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige, 2021

Ingår i publiceringen: statistikartiklar

Oktober 2023

Annonserade upphandlingar i Europeiska unionen, 2021

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation

November 2023

Efterannonserade upphandlingar i Sverige, 2022

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation

Överprövning av annonserad upphandling i Sverige, 2022

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation