Start

Publiceringskalender

Statistik publiceras flera gånger under året. När statistiken publiceras framgår av planen nedan som innehåller kortfattad information om vilka statistikprodukter som myndigheten avser att publicera samt när och hur de kommer att publiceras.

Innehåll på denna sida

Statistikpubliceringar under 2024

Mars

Upphandlande organisationer i Sverige, 2023

Ingår i publiceringen: statistikartiklar

April

Överprövningsärenden i Sverige, 2023

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation

Maj

Yrkesgruppen inköpare och upphandlare i Sverige, 2022

Ingår i publiceringen: statistikartiklar

Juni

Annonserade valfrihetssystem i Sverige, 2024

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation

Oktober

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige, 2022

Ingår i publiceringen: statistikartiklar

November

Annonserade och efterannonserade upphandlingar i Sverige, 2023

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation, öppna data

Överprövning av annonserad upphandling i Sverige, 2023

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation

December

Annonserade upphandlingar i Europeiska unionen, 2023

Ingår i publiceringen: statistikdatabas, statistikartiklar, kvalitetsdeklaration, databasdokumentation