Start

Länsstyrelsernas annonserade upphandlingar 2021

Publicerad 16 juni 2022

Länsstyrelserna annonserade 247 upphandlingar 2021. Det motsvarar knapp 1,5 procent av samtliga annonserade upphandlingar det året. De flesta av länsstyrelsernas upphandlingar under året avsåg tjänster.

Länsstyrelserna annonserade 247 upphandlingar 2021

Sverige är indelat i 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelserna är statliga myndigheter och regeringens representanter i ett län.

Länsstyrelserna annonserade 247 upphandlingar år 2021. Det motsvarar knapp 1,5 procent av samtliga annonserade upphandlingar det året. Flest upphandlingar under året annonserade länsstyrelsen i Västra Götalands län, 32 upphandlingar, följt av Länsstyrelsen i Stockholms län med 20. Minst antal upphandlingar annonserade Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

De flesta upphandlingar avser tjänster

Av länsstyrelsernas upphandlingar avsåg de flesta, cirka 69 procent, tjänster. Drygt 16 procent av upphandlingarna avsåg byggentreprenader och 12 procent avsåg varor.  Länsstyrelserna avviker från hur det ser ut i riket som helhet. Nära hälften (43 procent) av alla upphandlingar som annonserades i Sverige 2021 avsåg huvudsakligen tjänster, 24 procent varor och 23 procent byggentreprenader.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

De flesta upphandlingar avser anläggningsarbete

De flesta upphandlingar annonserade av länsstyrelserna avser anläggningsarbete (CPV45). Även jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster (CPV 77) samt avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster (CPV 90) var vanliga områden för länsstyrelsernas upphandlingar 2021. Nedan visas de tio vanligaste CPV-huvudgrupperna.

 För rikets som helhet avsåg tre av tio annonserade upphandlingar 2021 anläggningsarbete medan upphandlingar som avser CPV 77 förekommer i mycket liten utsträckning.

Antal annonserade upphandlingar efter huvudsaklig CPV-kod, 2021
CPV Benämning Antal Andel
45 Anläggningsarbete 45 18 %
77 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster 41 17 %
90 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster 35 14 %
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet 28 11 %
92 Fritids-, kultur- och sporttjänster 17 7 %
71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 12 5 %
34 Transportutrustning och transporthjälpmedel 11 4 %
60 Transporter (utom avfallstransport) 11 4 %
80 Undervisning och utbildning 10 4 %
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 7 3 %
Totalt   247 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

Var tredje upphandling direktivstyrd

Totalt 155 av 247 upphandlingar som annonserades av länsstyrelserna 2021 var inte direktivstyrd, medan 91 var direktivstyrd. För riket som helhet är andelen närmare 50/50.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

 

Förenklat förfarande vanligast

Eftersom majoriteten av länsstyrelsernas upphandlingar inte var direktivsstyrda var förenklat förfarandet vanligast. 151 upphandlingar genomfördes med förenklat förfarande och 78 med öppet förfarande.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

 

De flesta upphandlingar avser kontrakt

De flesta upphandlingar som annonserades av länsstyrelserna 2021 avsåg kontrakt, 189 av 247 upphandlingar. Länsstyrelsernas upphandlingar avser kontrakt i något högre grad jämfört med riket som helhet, 77 procent jämfört med 69.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022