Start

Statsstödsfrågor med anledning av covid-19

Covid-19 pandemin har inneburit en stor påverkan på den europeiska ekonomin. Vissa branscher har drabbats extra hårt. I samband med pandemiutbrottet införde därför Europeiska kommissionen tillfälliga statsstödsregler för att ge större möjligheter att stödja näringslivet, den så kallade tillfälliga ramen för statligt coronastöd. Dessa regler fasas ut enligt plan från 30 juni 2022.

Den tillfälliga ramen fasas ut från 30 juni 2022

Den tillfälliga ramen för statligt coronastöd infördes 19 mars 2020. Dessa regler har därefter ändrats vid sex tillfällen. Reglerna fasas ut från den 30 juni 2022.

Den tillfälliga ramen kommer inte att förlängas efter den 30 juni 2022 med undantag för

  • åtgärder till stöd för investeringar som kommer att gälla till och med den 31 december 2022
  • solvensstödåtgärder som kommer att gälla till och med den 31 december 2023.

Statligt coronastöd efter 30 juni 2022

Delar av det tillfälliga regelverket kommer fortsätta att vara i kraft efter den 30 juni 2022:

Konsoliderad version av de tillfälliga statsstödsriktlinjerna

I EU-kommissionens riktlinjer går det att läsa mer om de stödåtgärder som är kvar:

Konsoliderad version av de tillfälliga statsstödsriktlinjerna till och med den sjätte ändringen (engelsk version)

Information om statligt coronastöd för perioden 19 mars 2020 till 30 juni 2022

Eftersom det fortfarande kan finnas stödbeslut i kraft som baserats på den del av den tillfälliga ramen som fasas ut den 30 juni 2022 kommer Upphandlingsmyndighetens information om statligt coronastöd att finnas tillgänglig på denna webbsida fram till 31 december 2023.