Start

Information med anledning av covid-19

Här samlar vi information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19).

Olika myndigheters roller och stöd

Offentliga affärers roll i samband med covid-19-pandemin

Spridningen av sjukdomen covid-19 har haft stor påverkan på samhället. Offentliga inköp är en förutsättning för att klara försörjningen av nödvändigt material och utrustning i hälso- och sjukvård. Då måste inköpen kunna ske effektivt och snabbt.

Samtidigt har de offentliga inköpen en stabiliserande effekt på ekonomin. Det görs offentliga inköp för över 800 miljarder kronor per år i vanliga fall och det här är köp som är viktiga att de fortsätter även i situationer som Covid-19-pandemin.

Som upphandlande organisation är det i akuta situationer extra viktigt att ha dialog med sina leverantörer om hur organisationens behov kan ha förändrats och om leverantörernas förmåga att leverera på befintliga avtal har påverkats. Det är upphandlande organisationer och deras leverantörer som tillsammans behöver hjälpas åt för att skapa bästa möjliga förutsättningar att hantera smittspridningen och de effekter som uppstår i spåret av den.

Svar på frågor om upphandling och Covid-19

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått med anledning av spridningen av coronaviruset.

Svar på frågor om upphandling och Covid-19

Stöd för upphandling i akuta situationer

Upphandlingslagstiftningen är anpassad för akuta situationer som exempelvis pandemier. På dessa sidor hittar du stöd för din upphandling.

Upphandling i akuta situationer

Vägledning om ändring av avtal på grund av covid-19-pandemin

På denna sida redogör vi på Upphandlingsmyndigheten för vår uppfattning om ändringar av kontraktsvillkoren som upphandlingsreglerna har tillåtit under pandemins akuta fas.

Vägledning om ändring av avtal på grund av covid-19-pandemin

Statsstödsfrågor med anledning av covid-19

Covid-19 pandemin har inneburit en stor påverkan på den europeiska ekonomin. Vissa branscher har drabbats extra hårt. I samband med pandemiutbrottet införde därför Europeiska kommissionen tillfälliga statsstödsregler för att ge större möjligheter att stödja näringslivet, den så kallade tillfälliga ramen för statligt coronastöd. Dessa regler fasas ut enligt plan från 30 juni 2022.

Statsstödsfrågor med anledning av covid-19

Statsstödsregler för kollektivtrafik och annan landbaserad trafik under covid-19

Covid-19-pandemin har inneburit en dramatisk påverkan på transporter och mobilitet i Europa. Efterfrågan på passagerartransporter på järnväg, med bussar och lokal spårbunden trafik minskade drastiskt. Godstrafiken på järnväg minskade också i viss utsträckning. Kommissionen publicerade därför en vägledning om de statsstödsregler som kan tillämpas för att hjälpa företag som är verksamma i landtransportsektorn (med fokus på kollektivtrafik) under covid-19.

Vägledningen ger en överblick över de statsstödsrättsliga möjligheter som stat, kommuner och regioner, inklusive ansvariga kollektivtrafiksmyndigheter, har för att hjälpa företag som får ekonomiska problem till följd av covid-19. Vägledningen behandlar frågan om vilka åtgärder som inte omfattas av statsstödsreglerna och hur stöd till företag inom landtransportsektorn i andra fall möjliggörs genom kollektivtrafiksförordningen, kommissionens järnvägsriktlinjer och kommissionens tillfälliga regelverk med anledning av covid-19. Vägledningen tar även upp vissa upphandlingsfrågor.

Kommissionens vägledning "State aid rules applicable to the land transport sector during the COVID-19 outbreak"