Start

Däck

Leveranskedjorna för däck är komplexa och globala. Däck tillverkas av en blandning av fossil råvara (syntetgummi) respektive förnyelsebar råvara (naturgummi). Produktionsprocesserna skiljer sig åt främst i råvaruutvinningsledet, men i efterföljande led finns flertalet gemensamma nämnare. 

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Miljöskydd

Hög

Hög

Hög

Korruption

Hög

Hög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen