Start

Kyckling och kalkon

Leveranskedjan för kyckling och kalkon kan vara både lokal och global. Leveranskedjan omfattar utöver djuruppfödning, slakt och vidareförädling även foderframställning (som exempelvis kan ske i ett högriskland även om senare delar i leveranskedjan sker i ett lågriskland). Majoriteten av den kyckling och kalkon som konsumeras i Sverige kommer dock från svensk produktion, och den största delen av importen sker från norra Europa där riskerna bedöms vara lägre. Inom samtliga områden är risknivåerna därför sammanvägda.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Medelhög

Medelhög

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Medelhög

Medelhög

Otillräcklig information

Miljöskydd

Medelhög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Korruption

Medelhög

Låg

Låg

Mänskliga rättigheter Medelhög

Arbetares rättigheter Medelhög

Miljöskydd Medelhög

Korruption Låg

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen