Start

Kaffe, te och kakao

Kaffe-, te- och kakaosektorn kännetecknas av småskalig, arbetsintensiv odling. Odling av dessa produkter sysselsätter miljontals människor, främst i utvecklingsländer. Sektorerna präglas av ett handelssystem med många mellanhänder där odlarna befinner sig längst ner i kedjan. Ett stort problem är låg avkastning och låga löner till odlarna.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Otillräcklig information

Miljöskydd

Hög

Låg

Otillräcklig information

Korruption

Hög

Hög

Låg

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Medelhög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen