Start

Kött

Boskapsuppfödning sker över hela världen. Leveranskedjan omfattar inte bara djuruppfödning, slakt och vidareförädling utan även foderframställning som kan ske i ett högriskland.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Medelhög

Låg

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Hög

Låg

Medelhög

Miljöskydd

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Korruption

Medelhög

Låg

Medelhög

Mänskliga rättigheter Medelhög

Arbetares rättigheter Medelhög

Miljöskydd Hög

Korruption Medelhög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen