Start

Belysning

Belysning är sammansatta produkter som består av flera olika material och innefattar elektroniska komponenter. En del av tillverkningen av byggvaror är förlagd till så kallade högriskländer medan andra i större utsträckning tillverkas inom Europa, till följd av att produkterna är tunga och därför olönsamma att frakta längre sträckor. Avseende belysning är stora delar av produktionen förlagd till högriskländer. 

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Hög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Hög

Miljöskydd

Hög

Hög

Medelhög

Korruption

Hög

Hög

Hög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen