Start

Mjölkprodukter och ägg

Produktion av mjölk och ägg har i huvudsak en lokal leveranskedja inom Sverige. Leveranskedjan omfattar utöver djuruppfödning och vidareförädling även foderframställning (som exempelvis kan ske i ett högriskland även om senare delar i leveranskedjan sker i ett lågriskland). Vidare kan viss förhöjd risk förekomma för mjölkprodukter såsom importerad ost, om dessa framställts i länder med överanvändning av antibiotika.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Medelhög

Låg

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Medelhög

Låg

Otillräcklig information

Miljöskydd

Medelhög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Korruption

Medelhög

Låg

Låg

Mänskliga rättigheter Låg

Arbetares rättigheter Låg

Miljöskydd Medelhög

Korruption Låg

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen