Start

Drivmedel

Drivmedel har en global leveranskedja som omfattar ett flertal högriskländer. Produktionsprocesserna för drivmedel från fossil respektive förnyelsebar råvara skiljer sig åt främst i råvaruutvinningsledet, men i efterföljande led finns flertalet gemensamma nämnare. 

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Hög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Hög

Miljöskydd

Hög

Hög

Hög

Korruption

Hög

Hög

Hög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Medelhög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen