Start

Möbler

Möbler är en materialintensiv produktgrupp och leveranskedjan varierar beroende på vilket material som möbeln är tillverkad av. De främsta riskerna vid möbeltillverkningen avser insatsvarorna trä, stål och plast och därför fokuserar riskanalysen till stor del på risker kopplade till dessa insatsvaror. Sverige är en stor möbeltillverkare men möbler importeras även från andra länder. Även om möblerna tillverkas i Sverige kommer ofta textilerna, metalldelarna och plastdelarna från Asien vilket innebär ökade risker i leveranskedjan. 

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Miljöskydd

Hög

Hög

Medelhög

Korruption

Hög

Hög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen