Start

Möbler

Leveranskedjan för möbler är komplex, det är en materialintensiv produktgrupp och leveranskedjan varierar beroende på vilket material som möbeln är tillverkad av. Leveranskedjan utgörs dock generellt av råvaruutvinning, bearbetning samt tillverkning. De främsta riskerna vid möbeltillverkningen avser insatsvarorna och därför fokuserar denna analys till stor del på risker kopplade till insatsvarorna. Sverige är en stor möbeltillverkare men möbler importeras även från andra länder som Kina, Polen, Litauen, Danmark, Tyskland, Italien, Estland och Norge. Även om möblerna tillverkas i Sverige kommer ofta textilerna, metalldelarna och plastdelarna från Asien vilket innebär ökade risker i leveranskedjan. Inom möbeltillverkning är det svårt att spåra leveranskedjan då det finns många återförsäljare och leverantörer på marknaden. De främsta riskerna under tillverkningen av möbler finns i Polen och Kina varför fokus är på dessa länder.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Miljöskydd

Hög

Hög

Medelhög

Korruption

Hög

Hög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen