Start

Medicintekniska förbrukningsartiklar

Produktområdet medicintekniska förbrukningsartiklar innefattar en stor bredd av olika artiklar, såsom instrument i metall och plast, förbandsartiklar, handskar och kundanpassade set (exempelvis färdigpaketerade kit med samtliga medicintekniska förbrukningsartiklar som behövs under en specifik typ av operation). Det finns dock många gemensamma nämnare avseende ingående material i varorna och således även ursprunget för ingående råvaror. Leveranskedjan för dessa artiklar kan se väldigt olika ut beroende på vilket råmaterial som artikeln är gjord av. Gemensamt är att leveranskedjorna är komplexa och globala. En betydande del av värdekedjan för produktion av medicintekniska förbrukningsartiklar är förlagd till så kallade högriskländer.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Hög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Hög

Miljöskydd

Hög

Hög

Medelhög

Korruption

Hög

Medelhög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Medelhög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen