Start

Vegetabiliska fetter

Riskerna inom industrin för vegetabiliska fetter varierar med produktionsland. Debatten om riskerna har främst varit inriktad på palmolje- och olivoljeindustrin där det finns väldokumenterad information om allvarliga kränkningar, negativ miljöpåverkan och korruption. För framställning av vegetabiliska fetter från raps, majs och solros saknas tillräcklig information om specifika risker.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Miljöskydd

Hög

Medelhög

Otillräcklig information

Korruption

Medelhög

Medelhög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Medelhög

Korruption Medelhög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen