Start

Spannmål och socker

Riskerna inom spannmålsindustrin varierar med produktionsland. Sockerbetor och de vanligaste sädesslagen vete, korn, råg och havre kan odlas i Sverige, medan majs, ris och socker från sockerrör i hög grad importeras. Även palmolja, som ingår i många spannmålsprodukter, importeras antingen direkt eller som ingrediens i till exempel sammansatta livsmedel. I denna riskanalys redogörs för hållbarhetsrisker främst inom leveranskedjans första steg; odling och skörd som sker i högriskländer. Det saknas tillräcklig information om specifika risker i efterföljande led, samt om risker kopplat till odling av spannmål i Europa, för att en riskbedömning i dessa delar av leveranskedjan ska vara möjlig att göra.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Medelhög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Medelhög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Miljöskydd

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Korruption

Medelhög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Mänskliga rättigheter Medelhög

Arbetares rättigheter Medelhög

Miljöskydd Hög

Korruption Medelhög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen