Startsida

Läkemedel

Läkemedelsmarknaden omsätter globalt sett cirka 9 000 miljarder kronor, varav cirka 50 miljarder kronor (cirka 0,5% av världsmarknaden) omsätts i Sverige (siffror för år 2018).

Riskbedöming över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Otillräcklig information

Hög

Medelhög

Arbetares rättigheter

Otillräcklig information

Hög

Medelhög

Miljöskydd

Hög

Hög

Hög

Korruption

Hög

Hög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen