Start

Läkemedel

Tillverkningen av läkemedel har en global leveranskedja där det är känt att länder med höga risker för negativ påverkan på människor, miljö och samhälle är inblandade i en stor del av tillverkningen. Samtidigt kännetecknas läkemedelsbranschen av låg transparens avseende faktiska leveranskedjor. Det saknas generellt sett gedigen och transparent information om riskerna avseende leveranskedjan för läkemedel. Denna riskanalys lyfter med anledning av detta fram hållbarhetsrisker som är specifikt kända – såsom antibiotikaresistens och miljörisker.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Otillräcklig information

Hög

Medelhög

Arbetares rättigheter

Otillräcklig information

Hög

Medelhög

Miljöskydd

Hög

Hög

Hög

Korruption

Hög

Hög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen