Start

Bygg- och anläggningsmaterial

Bygg- och anläggningsmaterial omfattar exempelvis trä, sten, järn-, stål- och metallvaror, glas, betong och cement, plast, färg och måleriprodukter, keramiska produkter, golv, VVS-produkter, elektronik och elmaterial, isolering, gummi och gips. Produktionen av dessa produkter skiljer sig åt men gemensamt för produktområdet är att leveranskedjorna är komplexa och globala. En del av tillverkningen av produkter inom produktgruppen är förlagd till så kallade högriskländer medan andra i större utsträckning tillverkas inom Europa, till följd av att produkterna är tunga och därför olönsamma att frakta längre sträckor. 

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Miljöskydd

Hög

Hög

Medelhög

Korruption

Hög

Medelhög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Medelhög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen