Start

Kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter kan definieras som produkter som används för att rengöra, vårda eller sminka hud och hår.  Exempelvis innefattar produktkategorin tvål, hudkräm, schampo, tandkräm, smink och deodorant.  

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Miljöskydd

Hög

Hög

Medelhög

Korruption

Hög

Medelhög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen