Start

Kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter omfattar exempelvis tvål, hudkräm, schampo, tandkräm, smink och deodorant. Leveranskedjan av dessa produkter är komplex, då tusentals olika ämnen av såväl organiskt som fossilt ursprung kan användas. Denna riskanalys fokuserar främst på leveranskedjan för vanliga ingredienser i  produkterna tvål och hudkräm, vilka anses representativa för offentlig upphandling. Produktionen av dessa produkter sker i en global leveranskedja som även omfattar högriskländer. 

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Miljöskydd

Hög

Hög

Medelhög

Korruption

Hög

Medelhög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen