Start

Frukt och grönt

Frukt och grönt har en global leveranskedja som omfattar ett flertal högriskländer. Odlingen av frukt, grönsaker, rotfrukter, baljväxter, örter, kryddor, nötter och frön förekommer över hela världen.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Miljöskydd

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Korruption

Hög

Otillräcklig information

Otillräcklig information

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen