Start

Fisk och skaldjur

Ungefär 70 procent av den sjömat som konsumeras i Sverige är importerad.  En stor del av fisk- och skaldjursindustrin är globalt sett lokaliserad i högriskländer och leveranskedjan kan vara svår att spåra. 

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Medelhög

Hög

Otillräcklig information

Arbetares rättigheter

Medelhög

Hög

Otillräcklig information

Miljöskydd

Hög

Medelhög

Otillräcklig information

Korruption

Hög

Hög

Otillräcklig information

Mänskliga rättigheter Medelhög

Arbetares rättigheter Medelhög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen