Start

Lek-, sport- och hobbyartiklar

Lek-, sport- och hobbyartiklar omfattar produkter för inom- och utomhuslek, som bollar, racket och lekplatsutrustning. Dessa produkter består i stor utsträckning av liknande material och råvaror och har gemensamt att de har en global leveranskedja som omfattar ett flertal högriskländer. Tillverkning kan ske i ett stort antal länder men för vissa produkter sker tillverkningen i stor utsträckning i särskilda regioner. 

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Miljöskydd

Hög

Hög

Medelhög

Korruption

Hög

Hög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen