Start

Får myndigheten begränsa leverantörs rätt att endast leverera i en av delarna vid separata kontrakt

Hej en fråga om det finns möjlighet att vid tilldelning av kontrakt i separata delar begränsa att en leverantör endast får leverera i en av delarna? (4 kap. 15 §)

Detta för att bibehålla en marknad och över tid en större konkurrens.

Mikael Augustsson

Publicerad 07 maj 2019

Hej Mikael,

Ja, den möjligheten finns. Vad som är viktigt att tänka på är att det kan uppstå en konflikt mellan tillämpningen av tilldelningskriterierna och den valda begränsningen. Det kan nämligen visa sig att en och samma leverantör har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet på fler delar av kontraktet än vad den valda begränsningen medger. Begränsningen kommer då i konflikt med bestämmelserna i 16 kap. i lagen om offentlig upphandling (LOU), som anger att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska väljas. Den upphandlande myndigheten måste därför fastställa en ordning för hur en sådan konflikt ska hanteras. Ordningen ska då bestå av kriterier som leder till att den valda begränsningen inte överskrids och vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.
 
Källhänvisningar
  • 4 kap. 15 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar
  • prop. 2015/16:195 sida 982 – regler om att myndigheten måste fastställa en ordning för hur en eventuell konflikt ska hanteras.
Med vänlig hälsning,

Klara

08 maj 2019 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.