Start

Kan en utvärderingsmodell ge möjlighet att kombinera tilldelningen av kontrakt för flera delområden

Kan en upphandling med flera anbudsområde dela utvärdering dvs. att leverantören med lägst jämförelsetal tilldelas både anbudsområden?

Patricia

Publicerad 08 september 2021

Hej Patricia,

Om ett kontrakt ska tilldelas i delar (anbudsområden) och den upphandlande organisationen har beslutat att leverantörerna får lämna anbud på flera eller alla delar av kontraktet så är huvudregeln att varje del utvärderas separat. Det innebär att en leverantör som väljer att lämna anbud på flera delar även som utgångspunkt kan tilldelas kontrakt i samtliga delar som denne har lämnat anbud i. Detta eftersom den upphandlande organisationen ska tilldela kontraktet, eller del av kontraktet, till den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån den utvärderingsgrund och de tilldelningskriterier som tillämpas i upphandlingen, eller för respektive del om kontraktet ska tilldelas i delar.
 
Möjlighet att tilldela kontraktet i kombinerade delar
Om kontraktet ska tilldelas i delar och en leverantör får lämna anbud på flera eller alla delar av kontraktet får den upphandlande organisationen också bestämma att flera eller alla delar av kontraktet kan tilldelas till en och samma leverantör som kombinerade delar.

Syftet med möjligheten att tilldela kontraktet i kombinerade delar är att den upphandlande organisationen inte ska behöva godta mindre fördelaktiga lösningar om organisationen måste tilldela kontraktet del för del jämfört med om man tilldelar delarna i kombinationer.
En förutsättning för att få tilldela ett uppdelat kontrakt i kombinerade delar är dock att den upphandlande organisationen, i annonsen eller i inbjudan att bekräfta intresset, anger dels att organisationen förbehåller sig rätten att kombinera olika delar, dels vilka delar eller grupper av delar som kan kombineras.

Möjlighet att begränsa antalet delar som kan komma att tilldelas en och samma leverantör
En upphandlande organisation som har beslutat att ett kontrakt ska tilldelas i delar och att anbud får lämnas på flera eller alla delar av kontraktet, får begränsa antalet delar som kan komma att tilldelas en och samma leverantör.

Den upphandlande organisationen måste då även bestämma vilken ordning som ska gälla om det efter utvärderingen visar sig att en och samma leverantör har vunnit fler delar av kontraktet än vad begränsningen medger. Den ordning som ska gälla ska framgå i upphandlingsdokumenten.

Läs mer om hur man bestämmer den ordning som ska gälla när en leverantör vinner fler delar än vad begränsningen medger i inlägget Tilldelning av delkontrakt i upphandling, hur ska man tänka? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den upphandlande organisationen ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten utifrån någon av grunderna 1. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 2. Kostnad, eller 3. Pris
  • 4 kap. 16 § LOU – tilldelning av kombinerade delar av ett kontrakt som har delats upp
  • prop. 2015/16:195 s. 454 – syftet med möjligheten att tilldela ett uppdelat kontrakt i kombinerade delar samt förutsättningarna för bestämmelsens tillämplighet
  • 4 kap. 15 § andra stycket LOU – den upphandlande organisationen får begränsa antalet delar av kontraktet som kan tilldelas en och samma leverantör och då även bestämma vilken ordning som ska gälla om en leverantör vinner fler delar än begränsningen medger.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

13 september 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.