Start

Får man tilldela en option som ett separat kontrakt?

En förfrågan har lämnats ut för en entreprenad från en kommunal myndighet. Anbudet skulle innehålla ett huvudanbud med möjlighet att köpa prissatta optioner. Entreprenören som vann huvudanbudet hade inte det lägsta priset på optionen, myndigheten valde då att köpa huvudanbudet av en entreprenör och sedan den prissatta optionen av annan entreprenör. Optionen påverkade inte utvärderingssumman.

Kan man göra så? Ska inte den som vunnit upphandlingen tillfrågas om att utföra optionen?

Anonym

Publicerad 20 juni 2022

Hej,

Nej, det är inte möjligt att göra så. Det är förvisso tillåtet att tilldela kontrakt i separata delar och på så sätt ingå två separata avtal med två olika leverantörer, men i sådana fall ska det framgå av upphandlingsdokumenten att upphandlingen är utformad på det sättet. Om detta inte framgår finns en risk att upphandlingen strider mot öppenhetsprincipen. De separata kontrakten ska även utvärderas och tilldelas var för sig.

En optionsklausul är kopplad till ramavtalet eller kontraktet som är föremål för upphandlingen och optionen kan inte tilldelas som ett separat kontrakt. Det innebär att det endast är hos den leverantör som fått avtalet som den upphandlande myndigheten kan påkalla optionen utan att det krävs en ny upphandling.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 13–17 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av ett kontrakt i separata delar
  • 17 kap. 10 § LOU – ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras i enlighet med en optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

20 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.