Start

Då är det lämpligt att använda nya och reviderade hållbarhetskriterier

2020-12-22 | Vi jobbar hela tiden med att förvalta våra hållbarhetskriterier. Nu publicerar vi nya kriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri, tidigare även för nöt- och griskött. När förändringar sker kan det skapa utmaningar. Därför vill vi förklara hur vi ser på användningen av de nya kriterierna.

Blogginlägget tidigare publicerat 2020-03-25 men är nu uppdaterat.

Vi är medvetna om att hela samhället just nu är i ett osäkert läge och det är många som jobbar hårt ute i livsmedels-Sverige med att säkerställa leveranser. Vi tror dock att det är viktigt att upphandlande organisationer fortsätter med upphandling och inköp och att verksamheter fortlöper enligt plan trots rådande omständigheter. Vi vet också att många har väntat på att vi ska publicera våra nya kriterier.

När vi publicerar kriterier är det mycket nytt för både köpare och säljare. Därför vill vi göra er som använder våra hållbarhetskriterier extra uppmärksamma på att det kan vara svårt för producenter och leverantörer att visa att de lever upp till nya och reviderade kriterier under en tid framöver. Därför rekommenderar vi att de nya kriterierna används skarpt i upphandling först om tre månader.

Upphandlingsmyndighetens rekommendation

Använd aldrig kommande hållbarhetskriterier innan de är publicerade i vår kriterietjänst. Det gäller såväl under referensgruppsarbete som under externa synpunkter. Använd inte heller reviderade kriterier och nya kriterier om du ska annonsera direkt efter publicering. Tillverkare har troligtvis inte hunnit uppdatera sin artikelinformation ännu! Använd inte heller arkiverade kriterier.

Använd nya och reviderade kriterier tidigast tre månader efter publicering. Tillverkare av produkter som snabbt uppdaterar sin artikelinformation premieras, får fler produkter på anbud och förbättrad konkurrens.

Konsekvenser av för tidig användning kan lyftas under Frågor och svar med hänvisning till denna rekommendation.

Ska du upphandla i närtid?

Om du avser att annonsera upphandling som omfattar produkter av lamm- och fårkött eller mjölk och mejeri inom tre månader och inte är känner till tidigare hållbarhetskriterier vänligen vänd dig till oss.

Om du avser att annonsera om längre tid än tre månader går det bra att inkludera nya och reviderade hållbarhetskriterier i ditt upphandlingsdokument redan idag

Vad innebär en revidering för artikelinformationen?

Hållbarhetskriterier som revideras får ett nytt versionsnummer, exempelvis KravID 10435:1 blir 10435:2. Helt nya kriterier och kriterier som aldrig blivit reviderade saknar versionsnummer.

Oavsett ändring måste företag som tillhandahåller artikelinformation, det vill säga tillverkaren, producenten eller importören, kontrollera om artikeln lever upp till kraven samt vilka bevis som kan styrka detta. Arbetet i samband med en revidering kan vara både tidskrävande och administrativt betungande för företaget.

Vid publicering av hållbarhetskriterier behöver företaget tid på sig att:

  • Gå igenom artikelinformation för relevanta artiklar
  • Kontrollera om nytt KravID uppfylls och om nytt bevis krävs
  • Efterfråga nytt bevis från producent/er av råvara
  • Lägga till beviset i artikelinformationen

Nytt versionshanteringsnummer kan innebära att kriterium förändras men att tidigare bevis fortfarande gäller. Då behöver tillverkaren ”bara” uppdatera KravID i artikelinformationen.

Vad är nytt?

Vi har sammanställt alla förändringar för lamm och får samt mjölk och mejeri i två dokument. (Publicerat 22 dec 2020)

Åtgärder revidering hållbarhetskriterier lamm- och fårkött

Åtgärder revidering hållbarhetskriterier mjölk och mejeri

Vi har sammanställt alla förändringar kriterierna för nöt och gris i två dokument.

Åtgärder revidering hållbarhetskriterier griskött

Åtgärder revidering hållbarhetskriterier nötkött

Har ni frågor om de nya kriterierna eller om något annat som rör upphandling av livsmedel finns vi på plats som vanligt.

Ta hand om er i dessa orostider!

Uppmanar

Livsmedelsteamet