Start

Nu är den härliga hösten i full gång

2019-09-11 | Sommarens semestrar är över. De vanliga rutinerna som skapar förutsägbarhet och överblick i jobbet löper på. Vi arbetar med olika saker i livsmedelskedjan men förenas av att vi alla är lika viktiga aktörer i den offentliga livsmedelsaffären.

Den vanliga verksamheten pågår och samtidigt startas, medvetet och omedvetet, små och stora projekt eftersom omvärlden förändras. När tekniken utvecklas och smartare lösningar blir möjliga inser vi att vi kan nå längre i våra framtida offentliga livsmedelsaffärer. Det är inget konstigt att triggas av det. Människan verkar ha en inneboende drift att förändra, förbättra, brinna för bra idéer och sikta mot stjärnorna. Den kraften är en verklig tillgång i vårt gemensamma arbete och skapar arbetsglädje, men det ställer även krav på oss. Krav som blir lättare att hantera om du vågar, orkar och uppskattar alla de små förändringar som rubbar våra rutiner men leder till nödvändiga förbättringar.

Kriterierna revideras

På Upphandlingsmyndigheten pågår årets revideringar av hållbarhetskriterier. Under hösten publiceras kriterier för nötkreatur och gris. I arbetet med revideringar kommer kriterier och förslag till bevis att förändras, utgå eller nyutvecklas.

Det kan påverka höstens upphandlingar. Information om pågående kriteriearbete och mycket annat som stödjer den strategiska inköpsprocessen finns på hemsidan. Tipsa gärna om du saknar något av vikt.

Bloggen ger information och insikter

Vår ambition är att göra hösten lite lättare för alla er aktörer som i praktiken påverkas av den offentliga livsmedelsaffären. Livsmedelsbloggen kommer testas och utvärderas som kanal för att löpande sprida information, insikter och tips. Bloggen kommer innehålla både stort och smått på strategisk, taktisk och operativ nivå. Allt från organisationsutveckling på svävande makronivå till tips kopplat till hållbarhetskriterier och sortiment på konkret mikronivå.

Ibland riktar sig inläggen i bloggen främst till en av aktörerna. Ibland är de av intresse för alla i affären, men förhoppningsvis är informationen alltid lärorik ur eget och andras perspektiv. Inläggen kan ses som små bitar i vårt gemensamma inköpspussel som bidrar till kunskap och förståelse för alla aktörers ansvar att bidra till sunda offentliga livsmedelsaffärer för en hållbar framtid.

Allt gott!

Livsmedelsteamet