Start

Nu finns det uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av kaffe, te och kakao

2019-01-28 | Våra kriterier för kaffe, te och kakao är uppdaterade. Kriterierna omfattar bland annat socialt ansvar, rättvis handel, bevarande av biologisk mångfald och skyddsvärda områden och ekologisk produktion.

Socialt ansvar blir särskilda kontraktsvillkor

En nyhet är att kriterier som syftar till social hållbarhet, till exempel att produktionen ska ha skett i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention och gällande arbetsrätt i produktionslandet, blir särskilda kontraktsvillkor och inte teknisk specifikation.

Tydligare kriterier

Vi har även jobbat med att tydliggöra kriterierna och deras nivåer. Krav ID 10403 Socialt ansvarsfull odling fanns tidigare på både bas och avancerad nivå. I och med uppdateringen finns kriteriet endast på basnivå. Det avancerade kriteriet för rättvis handel, har fått ett eget krav ID 11272. Krav ID 10790:1 Information för att möjliggöra smaktester har avvecklats.

Så blir inköp av livsmedel och måltidstjänster en god affär

Hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Årets kriteriearbete

Vi håller just nu som bäst på att planera för årets kriteriearbete.

Håll utkik på bloggen och i mailen för inbjudan till intressentmöte för livsmedelskriterierna. Det kommer att gå av stapeln i slutet av mars.  

Slutrapport för regeringsuppdraget

Annars jobbar vi i livsmedelsteamet just nu för fullt med slutrapporten för regeringsuppdraget som ska redovisas den 28 februari.

Allt gott!

Livsmedelsteamet