Start

Nu lanserar vi de nya kriterierna för hållbar upphandling av fisk och skaldjur

2019-06-28 | Fisk och skaldjur är ett komplext område för upphandling. Arter av vildfångad fisk och skaldjur fiskas på globala bestånd och fisk som köps av offentlig sektor kan komma ifrån hela världen. Beståndens status förändras snabbt och beror på många olika orsaker, inte bara på hur mycket som fiskas.

Sedan september 2018 har vi jobbat hårt med hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur. Ni som varit med länge känner säkert till Fisklistan som funnits sedan 2005. Fisklistan togs fram med ambitionen att underlätta för er som vill köpa, servera och leverera hållbar fisk och skaldjur. Under året har det visat sig att Fisklistan inte längre fungerar som ett effektivt verktyg för att mer hållbar fisk ska levereras. Listan har också visat sig vara svår att reformera på ett smart sätt.

Det finns många organisationer som engagerar sig för ett hållbart fiske. Vi tycker därför att det är bättre att andra expertorganisationer än Upphandlingsmyndigheten utreder och tillhandahåller konsumentguider och vetenskapliga råd för hållbar fisk och skaldjur. Då kan vi fokusera på att ta fram praktiskt stöd för hållbara inköp som på ett resurseffektivt sätt kan hållas uppdaterat och relevant under en längre tid.

Fisklistan finns inte kvar

I våra nya kriterier finns därför ingen Fisklista. Däremot finns det kontraktsvillkor för ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur som motsvarar fisklistans basnivå. För avancerad nivå finns det kontraktsvillkor för fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart vattenbruk. Här väljer den upphandlande myndigheten själv vilket underlag som ska ligga till grund för kontraktsvillkoret, det vill säga vilken ”lista” som ska gälla för leveransen.

Viktigt att komma ihåg är att ha en plan för uppföljning tillsammans med leverantören och att hålla koll på när det valda underlaget uppdateras. I informationen om hållbarhetskriteriet hittar du en förteckning på underlag som kan användas och som vi tror kan vara användbara. Vi har också beskrivit vilka arter och hållbarhetsaspekter som de olika underlagen omfattar och hur ofta de uppdateras.

Livskraftiga bestånd, ekosystempåverkan och minskad klimatpåverkan

Dessutom finns andra kriterier, både i form av tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor på bas och avancerad nivå. Kriterierna omfattar de viktigaste hållbarhetsaspekterna för vildfångad och odlad fisk och skaldjur.

De nya kriterierna innefattar hållbarhetsaspekter som livskraftiga bestånd, effektiv förvaltning, anpassade fiskeredskap, ekosystempåverkan och minskad klimatpåverkan från fiskefartyg och beredningsanläggningar för vildfångad fisk.

För odlad fisk omfattas bland annat full spårbarhet i foder, miljöbedömning av vattenbruket och hälsoplan som innefattar antibiotikaanvändning. Även kriterium för EU-ekologisk odlad fisk finns.

Lokal fisk på menyn?

För de som är intresserade av att upphandla lokal fisk rekommenderar vi att genomföra en grundlig marknadsanalys. Ett första steg kan vara att ta hjälp av SCB:s statistik över vattenbruk i Sverige. Se också över måltidsplaneringen och vilka arter som serveras. Går det att byta ut någon fiskråvara mot en som finns tillgänglig mer lokalt?

Vi tror att de nya kriterierna ger ett effektivt stöd för mer hållbara offentliga inköp av fisk och skaldjur och hoppas att de kommer till nytta för våra kunder, både i offentlig och privat sektor.

Hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Trevlig sommar önskar Livsmedelsteamet!