Start

Nu vill vi höra era synpunkter om kriterierna för fisk och skaldjur

2019-04-26 | Sedan i höstas har vi jobbat med att revidera vårt stöd för fisk och skaldjur. Det har varit en lång och omfattande process. Men nu har vi landat i ett nytt förslag. Vi vill gärna höra vad du tycker om förslaget. Senast den 24 maj vill vi ha dina synpunkter.

Förslaget innebär en del ändringar ifrån nuvarande kriterier. Vi föreslår bland annat föreslår vi att fisklistan som funnits sedan länge tas bort. Fisklistan har visat sig vara alltför resurskrävande för att förvalta på ett effektivt, användarvänligt och transparent sätt. Istället uppmuntrar vi upphandlande myndigheter att ställa särskilda kontraktsvillkor. Som underlag till kontraktsvillkoret kan de använda något av de stöd för hållbara konsumentval av fisk som redan finns på marknaden och som mer effektivt kan hållas uppdaterade. Förslaget innehåller en förteckning med förslag på olika konsumentstöd som kan användas och beskriver vad de omfattar och hur ofta de uppdateras.

Kriterier för vildfångat och odlat

Upphandlande myndigheter kan också använda andra hållbarhetskriterier på positionsnivå som teknisk specifikation. Som tekniska specifikationer har vi förslag på kriterier för vildfångat och odlat, miljöanpassade fiskefartyg och beredningsanläggningar samt informationskrav för beredd och konserverad fisk. En förändring är att informationskravet endast behöver ställas på beredda och konserverade produkter, exempelvis panerad eller inlagd fisk. Den informationen ska enligt lag ska följa med obearbetad fisk, exempelvis hela fiskfiléer.

Sista datum för att lämna synpunkter har passerat.

Sej är den vanligaste fisken

Under arbetet har vi tittat på inköpsstatistik från 2017 för just fisk och skaldjur. Det visar sig att sej, torsk och lax var de absolut vanligaste arterna. Tillsammans utgör de ungefär 50 procent av inköpen såväl värde- som volymmässigt. Förslaget till nya kriterier innehåller en förteckning på råd som omfattar de vanligaste arterna men det är viktigt att komma ihåg att alla underlag inte täcker alla fångstområden.

Andel av totalt inköpsvärde (kr) fisk och skaldjur - 2017

Sej 19 %- Lax 18 %. Torsk 17 %. Fisk övrig 9 %. Hoki 7 %. Alaska Pollok 5 %. Sill och strömming 4 %. Räka 4 %. Kummel 3 %. Rödspätta 2 %.
Fotnot: Totalt inköpsvärde motsvarar inköp av fisk och skaldjur (djupfryst, färskvaror, kylvaror, kolonial och specerier) gjorda av 144 upphandlande organisationer varav 139 kommuner och fem landsting/regioner under år 2017. Källa: DKAB, 2018

Andel av total inköpsvolym (kg) fisk och skaldjur – 2017

Sej 23 %. Torsk 17 %. Fisk övrig 11 %. Lax 9 %. Hoki 8 %. Sill och strömming 8 %. Alaska Pollock 6 %. Kummel 3 %. Räka 2 %. Kolja 2 %.
Fotnot: Totalt inköpsvärde motsvarar inköp av fisk och skaldjur (djupfryst, färskvaror, kylvaror, kolonial och specerier) gjorda av 144 upphandlande organisationer varav 139 kommuner och fem landsting/regioner under år 2017. Källa: DKAB, 2018

Har du frågor om förslaget eller vill ställa en annan fråga om upphandling av fisk och skaldjur är du välkommen att kontakta oss på livsmedel@uhmynd.se

Allt gott!

Livsmedelsteamet