Start

Nu vill vi höra vad ni tycker om hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött samt kravpaketet ”En livsmedelsstrategi för Sverige”

2019-10-18 | Under året har vi jobbat med referensgrupper för nötkött och griskött för att revidera kriterierna. Vi har också jobbat med att ta fram ett förslag på paket där vi har samlat de kriterier som även återfinns i svensk djurskyddslag, riktlinjer från jordbruksverket eller branschöverenskommelser inom Sverige. Vi vill gärna veta vad ni tycker om detta, lämna synpunkter fram till 15 november.

En livsmedelsstrategi för Sverige anger att: Den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster bör användas för att bättre styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.

Vi har tagit fram ett förslag på kravpaket med ett begränsat antal hållbarhetskriterier för de kommuner, regioner och statliga myndigheter som vill arbeta mot detta. Kriterierna i kravpaketen omfattar djurskyddsaspekter och/eller miljöaspekter som återfinns i svensk lagstiftning och/eller riktlinjer eller ingår i frivilliga branschöverenskommelser i Sverige.

Upphandlingsmyndigheten har inte kontrollerat huruvida dessa aspekter återfinns i andra länders lagstiftning och/eller frivilliga branschöverenskommelser och utesluter inte att produkter producerade i andra länder än Sverige kan uppfylla kraven.

Löpande utveckling

Utveckling av kravpaketen sker löpande och är bara paketering av befintliga kriterier. Det innebär att kriterier kan tillkomma eller tas bort ur ett paket utan att deras innebörd förändras. Exempel på kriterier som sannolikt tillkommer i ett kravpaket är “slaktmetod” och “transport av djur till slakt”. Det blir när de gemensamma animaliekriterierna revideras 2020.

Observera att kravpaketen inte innebär att det kan garanteras marknadstillgång som motsvarar alla kriterier i kravpaketet. Det innebär inte heller att alla kriterier i ett kravpaket bör ställas. En marknadsanalys måste fortfarande säkerställa att det finns sortimentstillgång på önskat sortiment för enskilda produkter och kriterier.

Kravpaket nötkött KravID (ej publicerade) Kravpaket griskött KravID (ej publicerade)
Betesdrift och utevistelse – nötkött 10435:2 Lösgående grisar 10437:1
Grovfoder till kalvar - nötkött 11385 Förbud mot svanskupering – griskött 10440:2
    Tuggbart och manipulerbart strömedel – griskött 10439:1
Operativa ingrepp - nötkött 10916:4 Operativa ingrepp – griskött 11396
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - nötkött 11384 Ansvarsfull antibiotikaanvändning – griskött 11398
Foder utan GMO-inblandning 10422:2 Foder utan GMO-inblandning 10422:2

Kriterier för ekologisk vara

För livsmedelsstrategins mål om ekologiska livsmedel finns givetvis kriterier för ekologisk vara på basnivå och avancerad nivå för nötkött och griskött. Motsvarande kriterier för ekologisk vara finns även inom andra produktgrupper.

Allt gott!

Livsmedelsteamet via Helena