Start

Tyck till om nytt hållbarhetskriterium för djurhälsa hos mjölkkor

2020-10-28 | Just nu arbetar vi med uppdateringen av hållbarhetskriterier för mjölk och mejeri samt lammkött. I samband med det föreslår vi ett nytt hållbarhetskriterium för hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa hos mjölkkor. Vi vill gärna veta vad du tycker om det nya kriteriet. Lämna dina synpunkter senast den 13 november.

Det var ett tag sedan vi skrev något i livsmedelsbloggen. Det innebär inte att vi legat på latsidan. På myndigheten pågår ett projekt som vi kallar för det digitala kunskapsnavet. Det innebär bland annat ett rejält omtag av vår webb och vi har gått igenom alla livsmedelstexter. Lansering av den nya webbplatsen blir i mitten av december. Men framför allt har vi arbetat med uppdatering av kriterierna för mjölk, mejeri och lammkött. I samband med det föreslår vi ett nytt hållbarhetskriterium för hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa hos mjölkkor.

Ett viktigt komplement

Friska djur är centralt för en hållbar och livsmedelssäker djurhållning. Det är därför som vi har tagit fram det nya kriteriet.

– Regelbunden kontroll, uppföljning och förebyggande åtgärder för djurhälsa är en förutsättning för att exempelvis kunna hålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå. Detta kriterium är ett viktigt komplement till våra andra kriterier på området, säger Helena Robling, hållbarhetsspecialist.

Tidigare kriterier för hälsoredovisningssystem har funnits på avancerad och spjutspetsnivå, men har inte fungerat ändamålsenligt på marknaden.

– Kraven på hälsoredovisningssystem innebar att djurhållare förväntades vara ansluta till ett djurhälsoprogram. Det visade sig vara väldigt svårt att följa upp detta för en upphandlande organisation, framför allt på grund av att djur från gårdar som är anslutna till djurhälsoprogram inte särhålls specifikt vid slakt och eventuell förädling.

Nya kravet är i linje med svensk djurskyddslag

För mjölk och mejeriprodukter har vi därför tagit fram ett nytt kriterium på basnivå som kan ersätta kriteriet för hälsoredovisningssystem. Kravet innebär att djurhållaren löpande ska dokumentera vissa hälsoparametrar och vidta vissa förebyggande djurhälsoåtgärder. Kravet ligger på basnivå eftersom det är ett krav som återfinns i svensk djurskyddslag och därför något som svenska producenter redan gör. Det överensstämmer med den svenska livsmedelsstrategins ambitioner och föreslås därför ingå i kravpaketet Nationella livsmedelsstrategin mjölk och mejeri.

Vi vill ha synpunkter på det föreslagna kriteriet och förslag på utländska certifieringar eller annan dokumentation som kan underlätta vid uppföljning av kravet när råvaran inte är svensk. Utländska bevis efterfrågar vi specifikt i externa synpunkter. Vi gör det eftersom det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är svensk produktion som skulle kunna leva upp till kravet.

Kravpaket underlättar

I mars 2020 publicerade vi reviderade kriterier för nötkött och griskött. Nyheter var bland annat nya kriterier inom djurskydd, foder och klimat. Vi tog också fram kravpaket som ska underlätta för upphandlande organisationer att ställa krav som motsvarar samhällets ambitioner och lagar inom djurhållning. Vi tog även fram ett nytt stöd om bevis och när det kan vara lämpligt att begära att dokumentation ska vara granskad av en oberoende tredje part. Nu gör vi en uppdatering av kriterierna för mjölk och mejeriprodukter samt lammkött för att inkorporera dessa förändringar.

Lämna synpunkter senast den 13 november

Vi vill gärna ha synpunkter på de nya kriterieförslagen från dig som upphandlar, beställer, tillverkar eller säljer mjölk och mjölkprodukter. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta. Fram till den 13 november är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Synpunkter skickas till helena.robling@uhmynd.se.

Datumet för att lämna synpunkter på kriterierna har passerat.

Höstliga hälsningar

Livmedelsteamet