Start

Finns någon lista över upphandlande enheter?

Finns det någon förteckning över vilka myndigheter, bolag mm som är upphandlande enheter ?Är till exempel PostNord en upphandlande enhet ?

Leif

Publicerad 08 februari 2017

Hej Leif!

Vi begränsar svaret till att gälla upphandlande myndigheter enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), även om regleringen och förekomsten av "listor" ser i princip likadan ut enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det finns inte någon förteckning eller officiell lista över olika organ som är att anse som upphandlande enheter. Ett organ som förut var att anse som en upphandlande enhet kan även sluta att vara en sådan enhet vid eventuella förändringar av uppdrag, verksamhet mm., varför det skulle bli en aningen vanskligt att upprätta en officiell lista då en bedömning slutligen måste göras utifrån bestämmelserna i LUF och omständigheterna i det enskilda fallet.

Med upphandlande enhet avses i LUF dels en upphandlande myndighet enligt 1 kap. 23 § LUF, dels ett sådant företag som
  1. en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över på det sätt som anges i andra stycket, eller
  2. bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 2 kap. 1-8 §§ LUF med stöd av en ensamrätt enligt 1 kap. 12 § LUF eller en särskild rättighet enligt 1 kap. 20 § LUF.
När det gäller centrala upphandlande myndigheter finns en förteckning i Bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet), även om det kan ske förändringar utan att dessa uppdateras omedelbart. Vilka organ som är statliga och kommunala myndigheter kan i viss mening följa av det allmänna myndighetsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB), eller olika författningar. När det gäller det stora antal bolag som antingen anses vara upphandlande enheter för att de är offentligt styrda organ eller är privata bolag som bedriver försörjningsverksamhet på grund av särskild rätt finns ingen officiell lista.

Källhänvisningar
1 kap. 22 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – definition av upphandlande enhet.

Uppdaterad: den 16 augusti 2019

Med vänliga hälsningar

Anton

08 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.