Startsida

Omsorgs- och serviceinsatser inom Ale kommun.

Senast uppdaterad: 2020-01-14

Ale kommun har sedan 2011 beslut om att införa LOV enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem inom området omsorgs- och serviceinsatser. Målet med att införa LOV är att kunna erbjuda personer med biståndsbeviljad hemtjänst i Ale ett större utbud av utförare att välja mellan. Kundvalet omfattar serviceinsatser, personlig omvårdnad samt delegerade och/eller instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Ale kommun
Kommun
Ale kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2015-06-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2015.081

Kontaktperson