Startsida

Validering Industriteknik BAS

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Leverantörer inbjuds härmed att inkomma med ansökan i upphandlingen av Validering Industriteknik BAS, i enlighet med vad som sägs i detta förfrågningsunderlag (Generell del samt Specifik del) och dess bilagor. Utförlig beskrivning av vad som avses med Validering i denna upphandling finns beskrivet både i den Generella delen och i den Specifika delen. Upphandlingen genomförs som en LOV upphandling.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Arbetsförmedlingen
Statlig myndighet
Arbetsförmedlingen
Verksamhetsområde
  • Jobbsökningstjänster
Startdatum
2024-05-13
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Af-2021/0087 2209

Kontaktperson