Startsida

Validering Lokalvård

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Leverantörer inbjuds härmed att inkomma med ansökan i upphandlingen av Validering Lokalvård, i enlighet med vad som sägs i detta förfrågningsunderlag (Generell del samt Specifik del) och dess bilagor. Utförlig beskrivning av vad som avses med Validering i denna upphandling finns beskrivet både i den Generella delen och i den Specifika delen. Upphandlingen genomförs som en LOV-upphandling.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Arbetsförmedlingen
Statlig myndighet
Arbetsförmedlingen
Verksamhetsområde
  • Jobbsökningstjänster
Startdatum
2023-06-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Af-2023/0020 3514

Kontaktperson