Startsida

Valfrihetssystem inom hemtjänst Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2019-08-19

Vi inbjuder härmed att ansöka om godkännande att utföra hemtjänst inom ramen för valfrihetssystem. Upphandlingen avser hjälp i hemmet, personlig omsorg och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Villkoren för att bli godkänd som leverantör av hemtjänst finns beskrivet i förfrågningsunderlaget. De som blir godkända och ingår avtal med Bodens Kommun kommer att vara valbara alternativ för de kunder som har biståndsbeslut om hjälp i hemmet i form av hemtjänst.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Bodens kommun
Kommun
Bodens kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
  • Avlösarservice enligt SoL
Startdatum
2019-08-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2019/14

Kontaktpersoner