Startsida

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval serviceinsatser samt ledsagarservice och avlösarservice

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Härmed inbjuds leverantörer till att inkomma med ansökan om utförande av serviceinsatser samt ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, enligt förutsättningar angiva i förfrågningsunderlaget. Läs mer på vår hemsida: https://burlov.se/4.1187812b16ab62efaf32212.html

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Burlövs kommun
Kommun
Burlövs kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt LSS
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Ledsagarservice enligt SoL
Startdatum
2024-05-20
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SN/2024:118

Kontaktperson