Startsida

Kundval inom familjerådgivningen i Danderyds kommun

Senast uppdaterad: 2022-06-01

Danderyds kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom de områden som kommunen ansvarar för. Kommunfullmäktige beslutade därför den 19 oktober 2009 (KS 2009:0141) att införa valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem, SFS 2008:962 (LOV), inom familjerådgivning. Socialnämnden i Danderyd bjuder härmed in leverantörer att lämna ansökan om att delta i valfrihetssystem för utförande av kommunens familjerådgivning. Ansökningsformuläret kan hämtas på www.tendsign.com och registreringen är gratis.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Danderyds kommun
Kommun
Danderyds kommun
Verksamhetsområde
  • Familjerådgivning
Startdatum
2014-03-14
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SN 2009/0162

Kontaktpersoner