Startsida

LOV inom boendestöd i Ekerö kommun

Senast uppdaterad: 2023-05-17

Boendestöd i Ekerö kommun Ekerö kommun, genom Socialnämnden, vill bjuda in utförare att ansöka om att bli godkänd utförare inom valfrihetssystemet. Boendestöd beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) och till personer som klarar eget boende utan direkt stöd dygnet runt men där funktionsnedsättningen medför att den enskilde har väsentliga svårigheter att hantera och möta vardagslivet. Boendestöd beviljas till personer över 18 år.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Ekerö kommun
Kommun
Ekerö kommun
Verksamhetsområde
  • Boendestöd enligt SoL
Startdatum
2023-05-12
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
KSUH12/5

Kontaktperson