Startsida

LOV inom familjerådgivning i Ekerö kommun

Senast uppdaterad: 2024-05-27

Ekerö kommun upphandlar famijerådgivning í enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV). Uppdraget innebär att för Socialnämnden i kommunen bedriva familjerådgivning. Med familjerådgivning avses verksamhet som bedrivs enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 3§. Rådgivningen består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Familjerådgivning är en öppen verksamhet som inte kräver biståndsbeslut från socialtjänsten.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Ekerö kommun
Kommun
Ekerö kommun
Verksamhetsområde
  • Familjerådgivning
Startdatum
2024-05-27
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
KSUH11/12-059

Kontaktpersoner