Startsida

Valfrihet i hemtjänst, service och omvårdnad

Senast uppdaterad: 2022-10-18

Upphandling enligt LOV av hemtjänst, service- och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Ansökan om att få bli godkänd leverantör av hemtjänst ska ske i enlighet med förfrågningsunderlaget.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Falköpings kommun
Kommun
Falköpings kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
  • Avlösarservice enligt SoL
Startdatum
2020-09-10
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Dnr 2019/00029 732

Kontaktperson