Startsida

Hemtjänst och ledsagning enlig LOV i Falu Kommun

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Falu kommuns omvårdnadsnämnd beslutade 2009 att hemtjänst och ledsagning ska omfattas av valfrihetssystem enligt LOV(SFS 2008:962) . De som önskar bli godkända utförare av hemtjänst och ledsagning i Falu Kommun ska leva upp till de krav och villkor som redovisas i kravspecifikationen. De som blir godkända och ingår avtal med Falu Kommun kommer att vara valbara alternativ för de kunder som har biståndsbeslut om hjälp i hemmet i form av hemtjänst, hemtjänstservice och/eller ledsagning. Välkommen med din ansökan.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Falu kommun
Kommun
Falu kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
Startdatum
2024-04-30
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
OMV0153/23

Kontaktperson