Startsida

Hem för vård eller boende för barn och unga, Gävle kommun

Senast uppdaterad: 2023-06-21

Gävle kommun upphandlar hem för vård eller boende (HVB) enligt lagen om valfrihet (LOV). Upphandlingen omfattar placeringar av barn och unga. Ersättningsmodellen bygger på att en vårdbehovsnivå väljs vid placering, varje vårdbehovsnivå är kopplad till ett fast ersättningsbelopp. Vårdbehovsnivån kan ändras under pågående placering.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Gävle kommun
Kommun
Gävle kommun
Verksamhetsområde
  • HVB barn eller vuxna
Startdatum
2023-06-21
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
11145

Kontaktperson