Startsida

Hemtjänst

Senast uppdaterad: 2024-01-09

Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun vill ge invånare med biståndsbedömd hemtjänst möjlighet att välja utförare. Ersättningen baseras på timtaxa för utförd tid hos kund. Insatserna utförs mellan 06:45 och 22:30 med vissa undantag som framgår av förfrågningsunderlaget. 2024 kommer anbud att kunna lämnas via Kommers Annons istället för den blankett som funnits på kommunens hemsida.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Gävle kommun
Kommun
Gävle kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2012-10-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
23ON471

Kontaktpersoner