Startsida

Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Senast uppdaterad: 2024-02-16

Hemvårdsnämnden har beslutat införa valfrihetssystem inom äldreboende med helinackordering. Leverantörer är välkomna att ansöka om godkännande. Endast de som erbjuder platser inom Halmstads kommun kommer att godkännas. Leverantören garanteras inte någon volym eftersom det är kunden som väljer leverantör. Anbud ska lämnas genom att leverantören skaffar ett konto i kommunens upphandlingssystem TendSign. Det finns även en kopia av förfrågningsunderlaget och avtal med bilagor på nedanstående länk.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Halmstads kommun
Kommun
Halmstads kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2012-10-04
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
HN 2008/00356

Kontaktperson