Startsida

Psykoterapi för vuxna anställda

Senast uppdaterad: 2022-05-09

Härmed inbjuds ni att inkomma med ansökan att utföra psykoterapi åt vuxna enligt nedan. De leverantörer som uppfyller Halmstads kommuns krav i förfrågningsunderlaget godkänns. Ansökan kan inlämnas när som helst under tiden som fritt val systemet tillämpas av Halmstads kommun. Inkomna ansökningar kommer att godkännas eller avslås löpande. Upphandlingen avser att tillgodose Halmstads kommuns behov av psykoterapitjänster. Efterfrågad inriktning är individuell korttidsterapi (psykodynamisk- alternativt kognitiv beteendeterapi (KBT)-inriktning). Avrop av insatser kommer att göras av förvaltningar och bolag inom kommunen. En bedömning görs oftast av Företagshälsovården före påbörjad behandling och val av terapeut görs av patient i samråd med dess chef. Anbudsgivare skall genomföra de insatser som avropas. Någon specifik volym kan inte garanteras av kommunen. Terapin ska kunna erbjudas inom det geografiska området Halmstads kommun. Avtalet kommer att gälla från och med avtalets undertecknande och tills vidare.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Halmstads kommun
Kommun
Halmstads kommun
Verksamhetsområde
  • Psykiatrisk eller psykologisk vård
Startdatum
2022-05-09
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
KS 2022/00266

Kontaktperson